Talon

Mission Briefing

Så er det tid til at vælge side og deltage i kampen! To hold står overfor hinanden i forskellige arenaer, fra smalle underjordiske gange til det ydre rums uendelige dybder. Når en kamp starter tildeles hvert hold det samme antal points. Det er din opgave at forøge dit holds points samtidigt med at formindske modstandernes. Der tildeles point ved at holde på baser. Der mistes points når fly ødelægges. Løber et hold tør for point har man tabt. Hvis tiden løber ud inden nogen af holdene er løbet tør for point vinder holdet med flest points. Med disse regler i mente har du følgende opgaver:

Primært mål: Besæt og hold baser

Det er yderst vigtigt at holde på baser da dette vil forøge det antal points dit hold har. Sikring af baserne er også af strategisk betydning fordi baserne forsyner flyene med våben, tilbyder reparationsfaciliteter og så er det her man som spiller starter eller kommer tilbage i kampen fra. Baserne sikres med ens tilstedeværelse. Baserne sikres ved at du svæver over den. Når man kommer ind i området vil man i sin HUD se en nedtælling. Der tælles kun ned så længe man befinder sig indenfor området. Når tælleren når nul har basen status som ubesat. En ubesat base kan begge hold bruge til at få påfyldt ammunition samt udført reparationer, men der må ikke kæmpes på basens område og ingen hold får point for en ikke-besat base. Når dette sker vil en ny nedtælling finde sted. For at afslutte overtagelse af en base skal dit hold besætte basen eksklusivt indtil der igen er talt ned til nul hvorved basen nu overgår til dit hold. Derefter kan kun dit hold anvende basens faciliteter til påfyldning af ammunition, reperation samt som indgang til spillet. Du skal dog være på vagt da fjenden kan forsøge at genvinde basen.

Sekundært mål: Nedkæmp fjenden

Kampen er ikke vundet før fjenden er nedkæmpet. Sikring af baser giver dit hold point, men nedkæmpning af fjenden er den eneste måde hvorpå du kan tage point fra dem. Der trækkes 1 point fra for hvert ødelagt fly. For at sikre sejren skal du ødelægge så mange af fjendens fly som muligt, alt imens du minimerer dit eget holds tab.

Troløse spillere

I krig er der altid nogen hvis loyalitet du ikke kan være sikker på - hvis de da overhovedet er loyale overfor nogen. I kampens hede kan du løbe ind i spillere som ikke bærer nogen holdfarve. Disse spillere kan du ikke stole på. De kan tage baser og gør dem ubesatte. De kan angribe og nedkæmpe medspillere og dermed koste point. De er en trussel. Hvis du ser en sådan spiller er det tilladt at neutralisere dem efter behov.

I kamp!

Du har fået dine instrukser. Deltag i kampen og gør dit hold ære! Husk hvad du har lært, hold hovedet koldt, brug din sunde fornuft og ha' det sjovt!