Talon

Kamptræning

Velkommen til kamptræning. En Talon jager er et dræbende våben hvis du ved hvordan det bruges rigtigt. Du vil på dette kursus lære om flyets våbensystemer samt potentiale. Kurset indeholder ingen opgaver eller tests, den afsluttende eksamen består i at overleve i kamp og fjendens kanoner vil vise hvor meget du har fået lært på kurset.

Talon Jagerfly

Der er aktuelt fem typer af Talon jagerfly og alle anvender de samme våben samt forsvarssystem. De fem fly afviger med hensyn til styrke, hastighed, manøvrering og våbenkapacitet, du bør vælge det fly som bedst passer til den givne situation og din personlige kampstil. Du bør se på de forskellige fly i Hangar for at sætte dig ind i hvert enkelt fly og deres specifikationer.

Forsvarssystemer

Talon jagere har to primære forsvarssystemer: Et skjold som kan absorbere skader og en usynlighedsmekanisme (Cloak) som hjælper dig med at undgå dem. Dit flys panser er dit sidste forsvar, dette kan kun repareres på venligtsidende baser med servicefacliteter og når det svigter er du så godt som færdig så du skal beskytte dit panser over alt andet.

Skjold: Som hjælp til at beskytte dit panser er dit fly forsynet med et energiskjold der afbøder skadevirkninger fra masse- og energivåben. I takt med at skjoldet absorberer skader bliver det svagere og beskytter giver derfor mindre beskyttelse. Et skjold på 100% vil absorbere al eller den overvejende effekt hvis du bliver ramt, men et skjold på 50% vil kun absorbere godt halvdelen. Efterhånden som dit skjold bliver svagere vil flere træffere trænge igennem og dit panser vil begynde at blive nedbrudt. Af den grund skal du prøve at holde dit skjold så stærkt som muligt. Det vil løbende blive gendannet, men kun hvis du ikke bliver ramt. Bliver du ramt bør du undgå yderligere skader indtil dit skjold er blevet fuldt gendannet.

Cloak (usynlighed): Enhver Talon jager har en Cloak-usynligsmekanisme. En cloak er et taktisk hjælp som kan anvendes til at opnå angrebsmæssig fordel, men dets primære funktion er at fungere som en forsvarsvåben. Cloak gør dit fly usynligt for både mennesker og radar. Det giver indlysende fordele, men også nogle ulemper. For det første kan dine våben ikke bruges og for det andet er din efterbrænder koblet fra således at den fremadrettede hastighed vil være nedsat. Man skal også være opmærksom på at du stadig kan blive opdaget af andre selvom du er usynlig da et usynligt fly kan ses af andre fly der selv er usynlige. Og hvis dit fly bliver ramt vil afledt energi kortvarig oplyse dit skjold og det vil afsløre din position. Brug cloak til at patruljere uset, for at overraske fjender eller for at komme væk fra en farlig situation.

Tatisk Information

Dit flys HUD ('Head Up Display') viser et vitale tatiske og systemrelaterede informationer og det er vigtigt at du ved hvordan det aflæses.Den dominerende del i HUD'en er en stor sigtering som viser den størstedelen af den information du skal bruge i kamp, herunder følgende:

Panser og skjoldstyrke: I toppen af ringen ses et display der viser styrken af dit skjold og panser. Skjoldets styrke kan aflæses af den øverste bjælke, panserets styrke af den nederste bjælke. Hvis panserets styrke falder faretruende vil bjælken først blive gul og dernæst orange.

Radar: Dit flys radarsystem kan detektere og identificere fly og andre trusler som befinder sig i nærheden. Hvis en trussel er længere væk vises retningen til denne med trekanter som indikerer retningen. Små trekanter betyder at truslen er længere væk og kraftigere trekanter at fjenden er bag dig. De emner som er detekteret inden for sigteringen er særligt markeret. Alle fly er farvemarkerede efter hold med RØD eller BLÅ farve, venligtsindede fly er yderligere markeret med et cirkel-med-kryds "Skyd ikke"-symbol. HVID markerer fly som igang med en radiotransmission og GUL indikerer at et missil på vej med sin radar låst på dit fly.

Indflyvning- og sigteindikatorer: Dit flys sigte-computer beregner den anbefalet indflyvning samt tilnærmet sigtepunkt for hver radardetekteret fjendtligt objekt der befinder sig inden for sigteringen. Punktet vises med fire markører i en + opstilling og indikerer hvor du skal sætte dit sigte for at ramme med den aktuelt valgte kanon. For yderligere at hjælpe dig med at ramme vises en indflyvningsindikator med 4 markører i en X formation. Disse markører spredes når dit sigte bevæger sig væk fra målet og samles når du nærmer dig det anviste sigtepunkt. Den udregnede indflyvning beregnes ud fra målets aktuelle hastighed, men computeren kan ikke forudsige hvorvidt denne hastighed vil ændre sig. Du må forsøge at forudsige din modstanders bevægelser og løbende justere dit sigte.

Sigtekorn: Præcis i midten af din skærm finder du sigtekornet som består af et trådkors der viser hvad dine våben til enhver tid peger på. På hver side af sigtet befinder der sig nogle grønne klammer som lyser op når din kanoner er klar til at skyde. Under disse findes to markører som angiver status for dine missiler. Den højre hhv venstre markør lyser individuelt og indikerer fra hvilken side at flyet det næste missil vil blive affyret.

Kanon og missilstatus: Nederst i sigteringen ser du - på hver sin side at billedet af dit fly - to displays som med små ikoner viser de aktuelt valgte våben: Kanoner på til venstre og missiler til højre. Ikonerne er forsynet med en bjælke som indikerer den resterende ammunitionsbeholdning for de valgte våben.

Uden for sigteringen finder du i venstre og højre side 2 oversigter der viser de tilgængelige våben sammen med mængden af ammunition for disse. Igen er det kanonerne som vises til venstre og missilerne til højre. Aktive våben vises med hvidt. Brug disse oversigter til at holde styr på dit våbenlager imens du kæmper. Hvis du er ved at løbe tør for ammunition skal du tænke på at anvende cloak til at forlade kampen og finde en base hvor du kan få genfyldt dit flys ammunitionslager.

Våben

Talon jagere kan forsynes med forskellige kanoner og missiltyper. Dit fly kan have to typer af kanoner samt to typer af missiler - en af hver kan vælges til enhver tid. Det giver fleksibilitet i kamp, men du bør tænke fremad og vælge de våben som er bedst egnet til omgivelserne og de betingelser som du forventer at støde på i kampen. Våben kan kun skiftes til andre typer ved venligtsindende baser med servicefaciliteter.

Samlet er der tolv våben tilgængelige for Talon jagere. Med undtagelse af Puls Laser anvender har de alle et begrænset lager af ammunition som kan genfyldes på enhver venligtsindet base. Hvert eneste våben er unikt og har egenskaber som gør dem mere eller mindre egnet til de forskellige kampscenarier og flyvestil. Du bør aflægge et besøg i Våbenlager når kurset er slut for at sætte dig ind i hver våbentype.

Styring

Styring af dit fly er enkelt. Der er fem primære kontroller som du bør kende, og de er alle som standard bundet til musen. Venstre og højre musetaster affyrer hhv kanoner/missiler. Rullehjul op/ned skifter hhv valgt kanon/missiletype. Den midterste musetast aktiverer cloak.

Grundlæggende kamptaktik

Her får du nogle grundlæggende tips som kan forbedre dine chancer for at overleve. De kan ikke gøre dig til en usårlig kriger, men de kan måske holde dig i live.


Lad spillet begynde

Dette afslutter det grundlæggende træningsprogram. Du kan besøge Hangar eller Våbenlager for yderligere studier. Når du er klar så fortsæt til Mission Briefing for at få dine ordrer. Held og lykke, pilot.