Talon

Våbenlager

Der er tolv forskellige våben i spillet. Kendskab til de enkelte våben, hvordan de bruges og hvordan du forsvarer sig imod dem er yderst vigtigt for din overlevelse og for at opnå succes i kamp.

Puls Laser

Puls Laser er et et grundlæggende energivåben. Det har en høj skudhastighed, men medfører ikke så meget skade per skud som de andre våben. De relativt hurtige projektiler gør det til et effektivt våben på afstand, men dets største fordel er at det konstant oplades af flyets motor hvilket betyder at du aldrig løber tør for ammunition.

Skudhastighed: Høj
Fart: Høj
Skadevirkning: Lav
Skadesradius: Lille

Blaster

Blaster er et våben med en voldsom effekt. Sammenlignet med Puls Laser er Blaster projektiler langsommere, men de slår hårdere. De større projektiler plus våbenets formidable skudhastighed gør det muligt at dække et stort område og ved at tildele en god mængde skade per skud kan en Blaster være dræbende på kortere afstande.

Skudhastighed: Høj
Fart: Middel
Skadevirkning: Middel
Skadesradius: Middel

Spaz Cannon

Spaz Cannon er et taktisk våben. Projektilerne er langsomme og ret upræcise, men har en usædvanlig fordel: De reflekteres af passive overflader uden at miste energi. Dette kan du anvende til at skyde omkring hjørner uden at udsætte dig selv for fare. Du kan også anvende Spaz Cannon til at afsløre usynlige fly hvis du drysser en dynge reflekterende Spaz projektiler ind på et lukket område.

Skudhastighed: Høj
Fart: Lav
Skadevirkning: Middel
Skadesradius: Middel

Disruptor

Disruptor er et højtydende våben. Højenergiske subatomare partikler trænger igennem både panser og skjolde, påvirker energifelter og forårsager molekylær skade undervejs. For maksimal effekt prøv skal du sigte således at dine skud bevæger sig i samme retning som dit mål. Så vil projektilerne i længere tid være i kontakt med målet.

Skudhastighed: Meget lav
Fart: Lav
Skadevirkning: Høj
Skadesradius: Stor

Autocannon

Autocannon er et ballistisk massevåben der affyrer små metalprojektiler med meget høj hastighed. De små projektiler kræver præcist sigte, men tildeler stor skade. Projektilerne høje hastighed gør Disruptor til et effektivt våben over større afstande, men mindre anvendeligt i nærkamp.

Skudhastighed: Meget høj
Fart: Meget høj
Skadevirkning: Middel
Skadesradius: Meget lille

Quad Raser

Quad Raser er en højenergi Puls Laser ombygget til at affyrer klynger af fire projektiler per skud. Det giver et kraftfuldt skud der tildeler målet stor skade. Desværre er ladetiden imellem hvert enkelt skud lang og modsat Puls Laser kan Quad Raser ikke oplades af flyets motor, men kun fra et begrænset lager af ammunition bestående af højenergiske partikler.

Skudhastighed: Middel
Fart: Høj
Skadevirkning: Høj
Skadesradius: Lille

Dart Raket

Dart Raket er simpelt missil uden styring af nogen art. Det består af en massiv metalspids med en lille sprængladning. Drevet frem af et højenergisk drivmiddel bevæger en Dart Raket sig hurtigt og slår hårdt. Billigt, tilgængelig i stort antal og med evne til gentagne hurtige affyringer gør dette til et simpelt, men effektivt misil. Men med sin begrænsede skadesradius og uden et styresystem skal du være omhyggeligt med dit sigte for at opnå et godt resultat.

Skudhastighed: Høj
Fart: Høj
Eksplosionsradius: Lille
Skadevirkning: Middel
Måsøgende: Nej

Seeker Missil

Seeker Missil er et "skyd og glem"-målsøgende missil der automatisk udvælger og søger det nærmeste mål. Langsommere end en Dart Raket, men stadig hurtigt sammenlignet med andre målsøgende missiler er et Seeker Missil et udmærket distancevåben. Men en stor vendediameter gør det mindre effektivt på steder med begrænset plads og gør det også nemmere at undvige.

Skudhastighed: Lav
Fart: Middel
Eksplosionsradius: Middel
Skadevirkning: Lav
Måsøgende: Ja

Swarm Missiler

Swarm Missiler er miniature målsøgende missiler der affyres i grupper af fire. De er langsommere end et Seeker Missil og bevirker hver for sig mindre skade. Men deres lille størrelse og langsommere fart betyder at de har væsentligt nemmere ved at ændre retning hvilket gør dem vanskeligere at undvige. Fordi de er svære at undgå udelukkende ved hjælp af manøvrer er det bedste forsvar imod disse missiler enten at skyde dem ned, gøre sit fly usynligt eller forsøge at flyve fra dem.

Skudhastighed: Middel
Fart: Lav
Eksplosionsradius: Lav
Skadevirkning: Lav
Måsøgende: Ja

Inferno Raket

En Inferno Raket er et ikke-målsøgende missil med et brandfarligt sprænghoved. Når det rammer sit mål vil en lille sprængladning blive udløst og der spredes et stof der brænder selv i det tomme rum. Selvom en Inferno Raket primært er tænkt anvendt som et taktisk våben til at holde fjenden på afstand fra et givet område kan du med et pletskud ofte nedkæmpe en fjende med eet skud. Brug dette missil med stor varsomhed da dets virkemåde indebærer forhøjet risiko for vådeskud.

Skudhastighed: Middel
Fart: Middel
Eksplosionsradius: Udefinerbar
Skadevirkning: Høj
Måsøgende: Nej

Spike Mine

En Spike Mine er faktisk ikke en mine, men derimod en stor granat. Det er et simpelt våben som ved aktivering har en 2 sekunders latenstid. En Spike Mine kan aktiveres ved kontakt med et fly, men aktiveres ikke ved kontakt med passive overflader som fx de fleste vægge. Denne egenskab tillader at du kan "skubbe" en Spike Mine omkring hjørner, men siden minen ikke har nogen fremdrift i sig selv må den "smides" afsted. Dette gøres ved at affyre den imens du bevæger dig fremad og straks efter baglæns for komme fri af dens eksplosionsradius.

Skudhastighed: Middel
Fart: Udefinerbar
Eksplosionsradius: Stor
Skadevirkning: Høj
Måsøgende: Nej

Buster Missil

Buster Missiler er målsøgende klyngebomber. Den primære sprængladning eksploderer ved berøring og forårsager alvorlig skade på ethvert fly som er inden for missilets eksplosionsradius, samtidigt aktiveres seks mindre granatlignende bomber der eksploderer omtrent 1 sekund senere. Da missilet er langsomt og tungt er det nemt at undgå ude i det fri, men den store eksplosionsradius gør det dødbringende når hvis du bruger det i mere begrænsede omgivelser.

Skudhastighed: Lav
Fart: Lav
Eksplosionsradius: Stor
Skadevirkning: Meget høj
Måsøgende: Yes